Åstol Året Runt

Åstol Året Runt En del av Maritim Service och besöksnäring, ett projekt för platsutvecklinginom Västra Götalandsregionen 2019-2020 BAKGRUND Västra Götalandsregionen genomför just nu Maritim Service & Besöksnäring, en satsning som inbegriper sju havs- eller sjönära platser. Eftersom det är tydligt att service är en viktig faktor i besöksnäringen riktas arbetet mot platser med en butik…