Vägföreningen informerar

Vad händer i Åledammen? Många har säkert gått förbi Åledammen och sett att det bubblar där. Det är Åstols vägförening som har hand om skötseln av dammen som tagit tag i saken för att få till en bättre vattenkvalité och hindra att den växer igen. Med hjälp av en luftpump, som via slangar pumpar ut…