Årsmötesprotokoll samt info ÅVF

Vad gör Åstols Vägförening 😊 ? Vi skall ombesörja vägunderhåll, snöröjning, halkbekämpningo.dyl. Vi skall ombesörja att gatubelysning finns och fungerar påvåra vägar och Trafikverkets vägar. Det ingår också förvaltning av lekplatsen i parken. Vi förvaltar i princip all övrig mark på Åstol som inte ärtomtmark. Vi har godkänt ett nyttjanderättsavtal mellan ÅIS och Tjörnskommun som…