Nyhetsbrev från Åstols Samhällsförening

Som för oss alla har 2020 varit ett märkligt år för Åstols Samhällsförening. På grund av ett virus har våra liv förändras och även många föreningars arbete. Aktiviteter som ÅSF tänkt genomföra har fått skjutas på samtidigt som andra aktiviteter istället kommit till stånd.