Extra årsmöte Åstols Samhällsförening

Extra årsmöte Åstols Samhällsförening Åstols Samhällsförening kallar till extra årsmöte med fokus på reviderade stadgar. Läs hela kallelsen nedan och under kallelsen finns länkar till nuvarande stadgar samt reviderade stadgar. Nuvarande stadgar från 2005 Reviderade stadgar