Samverkansrådet som ska bestå av representanter från samtliga föreningar och företag träffas fyra gånger om året för att informera varandra, hitta synergieffekter samt ta upp frågor gällande samhället som kanske inte naturligt faller på en enskild förening.

Nedan är anteckningarna från möte som hölls 30 maj 2022.

Nästa möte hålls 11 oktober 2022.