Åstol Året Runt

Under åren 2019-2020 genomför Västra Götalandsregionen Maritim Service & Besöksnäring, en satsning som inbegriper 7 havs- eller sjönära platser och Åstol är en av dem. Projektets syfte är att skapa synergieffekter mellan besöksnäring och lokal samhällsservice på ett sådant sätt att förutsättningarna för ett året-runt-levande samhälle stärks. På grund av situationen med Pandemin har projektet förlängts, men avslutas under våren 2021.

På Åstol finns starka krafter som på olika sätt arbetar för en levande ö. Dessa krafter behöver samordnas och struktureras för att uppnå största möjliga effekt. Det är i dagens läge viktigare än någonsin eftersom Åstol befinner sig i en befolkningsminskning. Hur kan vi skapa ökat mervärde till att bo på eller ofta besöka Åstol? Hur kan vi skapa förutsättningar för att de som väljer att bo, större eller mindre delar av året här, även fortsättningsvis kan åtnjuta en fungerande samhällsservice i form av till exempel året-runt-öppen butik och färja som går en gång i timmen?

En handlingsplan har tagits fram av projektgruppen för Åstol Året Runt. Gruppen, som har sitt ursprung i det som kallades Åstols öråd, består av representanter för öns alla föreningar och de flesta av dess företag, framförallt de kopplade till samhällsservice och/eller besöksnäring. I september 2020 presenterades handlingsplanen som en slutrapport inom Maritim Service och besöksnäring, det övergripande projektet. Handlingsplanen utgörs av en nulägesanalys och ett framtagande av centrala målområden för Åstols framtida utveckling, en utveckling som projektgruppen är övertygad om att det går att påverka. Vi anser dock att det måste ske mot bakgrund av att vi har ett underlag för de strategier och åtgärder vi fattar beslut om. Strävan handlar om att vi ska veta vad denna ö behöver snarare än att vi gissar oss till det. Man kan säga att vi som lever på denna ö behöver veta vad ön behöver. Det har projektgruppen arbetat med att ta reda på. Förutom att projektgruppen bland annat har tagit fram statisk data om Åstol, arbetat fram ett nytt samverkansråd, påbörjat arbeten med kulturfrågor, kommunikation och boende har en intervjustudie genomförts under sommaren 2020. Denna intervjustudie gjordes av Nora Bohlin, nyutexaminerad från Lunds Universitet. 

Se länkar nedan för fördjupad information

Boendeenkät Åstol Året Runt

Hej! Som ni vet är syftet med initiativet Åstol året runt att skapa förutsättningar för att Åstol är ett året-runt-levande samhälle. I arbetet ingår att ta fram underlag och information om vad som behövs för att locka fler att vara på Åstol året runt, såväl deltidsboende, gästhamnsbesökare som turister. Projektgruppen identifierade tidigt ett behov att genomföra en enkätstudie om uthyrning…

Läs mer

Film om projektet Åstol Året Runt

Film om projektet Åstol Året Runt Projektgruppen som arbetat med Åstol Året Runt (tidigare Maritim service- och besöksnäring) i samarbete med Västra Götalandsregionen, har skapat en film som beskriver projektet, handlingsplanen, intervjustudien och olika aktiviteter som vi behöver fortsätta arbeta med. Detta projekt är nu avslutat, men arbetet med aktiviteter och att förnya handlingsplanen efter…

Läs mer

Handlingsplan Åstol Året Runt

Handlingsplan för Åstol Året Runt. En del av Maritim Service och besöksnäring, ett projekt för platsutveckling inom Västra Götalandsregionen 2019-2020. Framtagen av: Projektgruppen för Åstol Året Runt.

Läs mer

Intervjurapporten ”Åstols Framtid – Människorna, lugnet och naturen”

Intervjurapporten ”Åstols Framtid – Människorna, lugnet och naturen” av Nora Bohlin är klar.   Se videon för en sammanfattning av intervjurapporten. Länkar till hela materialet i PDF-format för både webb och utskrift finns längre ner.   Här finns länkar till en webbversion av rapporten och en version för utskrift.

Läs mer