Åstols Park

Åstols Park är den gröna oasen på ön. Här finner du lä för vinden och skydd för solen heta sommardagar. Minneslunden finner du på din vänstra sida när du går ner i parken väster ifrån. Minnesstenen berättar om fiskare från Åstol som omkom ute på havet och aldrig hittades. På gräsmattan längre fram finns plats för rekreation och avkoppling; spela något trädgårdsspel eller varför inte bara

sitta ner och njuta av blommorna? Allra längst åt öster finns den fina lekplatsen för barnen. I parken finns en minneslund med en minnesten där det står ”Till minne av bortgånga fiskare”. Den har stått där sedan 1958 till minne av de 14 fiskare som omkommit mellan åren 1905 till 1942 och som aldrig återfunnits. Det är viktigt med ett grönt område på en sådan här liten tätbebyggd ö. Parken kommer att utvecklas framöver och bli en större upplevelse för besökaren. Redan nästa år startar arbetet med att skapa en helt unik plats där det ska finnas möjlighet att t ex se växter som klarar hårda klimatförhållanden. Parken ska bli något alldeles extra. En trädgårdskommite´har bildats kring projektet Åstols Trädgård. EU-bidrag möjliggör upprustning av parken. Följ gärna vårt arbete!