Hej! Som ni vet är syftet med initiativet Åstol året runt att skapa förutsättningar för att Åstol är ett året-runt-levande samhälle. I arbetet ingår att ta fram underlag och information om vad som behövs för att locka fler att vara på Åstol året runt, såväl deltidsboende, gästhamnsbesökare som turister.

Projektgruppen identifierade tidigt ett behov att genomföra en enkätstudie om uthyrning av bostäder på Åstol. Syftet med studien är bland annat att undersöka om det finns önskemål om hjälp med uthyrningen. Vi tänker oss att många själva är på plats på Åstol under sommaren, men att det under andra delar av året, när man själv inte är på ön kan behöva hjälp med uthyrningen och därmed ge fler möjlighet att besöka vår fina ö 

Kan vi hitta gemensamma former för att organisera uthyrning av boende, vad gäller marknadsföring, mottagande av gäster, städning etc? Skulle en del av hyresintäkten kunna gå till den gemensamma utvecklingen av vår ö? Det och mycket annat skulle det vara spännande att diskutera när vi har fått in svaren från enkäten!

Enkäten tar bara 3-5 minuter att fylla i – det räcker att ni fyller i en enkät per hushåll. Era svar är anonyma – i slutet av enkäten har ni möjlighet lämna era uppgifter i det fall ni har frågor, om det är något ni vill diskutera eller om ni kanske har lust att vara med i det vidare arbetet!

Sista dag att svara på enkäten är söndag den 16 maj. Vi kommer därefter sammanställa svaren och ser fram emot fortsatta diskussioner utifrån det underlag vi har om önskemål, behov och förutsättningar om uthyrning av bostad på Åstol.

Tack på förhand för att ni tar er tid att fylla i enkäten!

Hälsningar Projektgruppen för Åstol Året Runt