ÅSF

Protokoll Årsmöte 2023 ÅSF

Åstols Samhällsförening genomförde årsmöte den 20 maj 2023.
Nedan finner ni handlingar från detta möte.
Tack till alla som deltog!

Hälsningar Åstols Samhällsförening

läs mer

Årsmöte Åstols Samhällsförening

Bästa medlem i Åstols Samhällsförening!
Lördagen den 20 maj kl. 09.30 är det dags för årsmöte. Vi möts i caféet. Vi ska också koppla upp Zoom så att de som inte befinner sig på ön ska kunna närvara. Observera att det bästa är att närvara fysiskt eftersom tekniken kan fallera. Om så skulle ske är det på det fysiska mötet som röstning och beslut sker. Vi bjuder på fika och några utökade presentationer!

läs mer

Extra årsmöte Åstols Samhällsförening

Extra årsmöte Åstols Samhällsförening Åstols Samhällsförening kallar till extra årsmöte med fokus på reviderade stadgar. Läs hela kallelsen nedan och under kallelsen finns länkar till nuvarande stadgar samt reviderade stadgar. Nuvarande stadgar från 2005 Reviderade...

läs mer

Inför upphandling av färjetrafiken på Tjörn

Här hittar ni offentliga dokument som rör upphandling av färjetrafiken.  Dels finns den förstudie som Västtrafik har genomfört på uppdrag av regionen.  Det finns också dokumenterade skrivelser som samhällsföreningarna har gjort gällande förstudien.  Ni...

läs mer

Nyhetsbrev från Åstols Samhällsförening

Fortsatt under hösten 2021 har Åstols Samhällsförenings arbete påverkats av det virus som förändrat alla våra liv. Vi har ändå lyckats hålla flera aktiviteter igång och genomfört en hel del aktiviteter och arbeten.

läs mer

Årsmötesprotokoll Åstols Samhällsförening

Här presenteras vårt årsmötesprotokoll. För den som vill ha samhällsföreningens årsmötesprotokoll nedladdat i pdf-format finns knapp för det under. Tack till alla som var med vid mötet, som var helt digitalt. Det var bra uppslutning! Trevlig lektyr ju! Styrelsen, ÅSF...

läs mer