Information från Åstols samhällsförening

Extra årsmöte Åstols Samhällsförening

Extra årsmöte Åstols Samhällsförening Åstols Samhällsförening kallar till extra årsmöte med fokus på reviderade stadgar. Läs hela kallelsen nedan och under kallelsen finns länkar till nuvarande stadgar samt reviderade stadgar. Nuvarande stadgar från 2005 Reviderade stadgar

Inför upphandling av färjetrafiken på Tjörn

Här hittar ni offentliga dokument som rör upphandling av färjetrafiken.  Dels finns den förstudie som Västtrafik har genomfört på uppdrag av regionen.  Det finns också dokumenterade skrivelser som samhällsföreningarna har gjort gällande förstudien.  Ni finner också tidigare skrivelser från i våras men som även finns som annan rubrik på hemsidan.  Senare kommer här läggas ut…

Årsmötesprotokoll Åstols Samhällsförening

Här presenteras vårt årsmötesprotokoll. För den som vill ha samhällsföreningens årsmötesprotokoll nedladdat i pdf-format finns knapp för det under. Tack till alla som var med vid mötet, som var helt digitalt. Det var bra uppslutning! Trevlig lektyr ju! Styrelsen, ÅSF