Information från vägföreningen

Årsmötesprotokoll samt info ÅVF

Vad gör Åstols Vägförening 😊 ? Vi skall ombesörja vägunderhåll, snöröjning, halkbekämpningo.dyl. Vi skall ombesörja att gatubelysning finns och fungerar påvåra vägar och Trafikverkets vägar. Det ingår också förvaltning av lekplatsen i parken. Vi förvaltar i princip all övrig mark på Åstol som inte ärtomtmark. Vi har godkänt ett nyttjanderättsavtal mellan ÅIS och Tjörnskommun som…

Vägföreningen informerar

Vad händer i Åledammen? Många har säkert gått förbi Åledammen och sett att det bubblar där. Det är Åstols vägförening som har hand om skötseln av dammen som tagit tag i saken för att få till en bättre vattenkvalité och hindra att den växer igen. Med hjälp av en luftpump, som via slangar pumpar ut…