Åstols Samhällsförenings yttrande gällande förstudie från Västtrafik 

Yttrandet är ställt till regionen och behandlar öarnas synpunkter på den förstudie som är gjord och som vi är kritiska till.

 Detta yttrande är en del av en lång process av möten och tidigare skrivelser och yttranden. 

Vi har fått gehör för mycket, men diskussioner fortgår på kommunal och regional nivå över hur saker och ting ska organiseras och utföras, särskilt under upphandlingsprocessen. 

Vi som bor på öarna och dess föreningar har inte fått vara med i processen, trots att det är vi som både teoretiskt och empiriskt står för mycket om kunskaperna. 

Detta vill vi med detta yttrande ändra på. Poängen med yttrandet är att påpeka bristen på kunskap om livet på en ö och vilka utmaningar det innebär, i synnerhet för de som bor och verkar där stora delar av året. 

Vi har samrått med Dyröns samhällsförening och Häröns samhällsförening. Skärgårdarnas riksförbund står bakom skrivelsen. 

Vi går igenom förstudien punkt för punkt och hänvisar till varje del som vi har synpunkter på. Det handlar främst om att färjan är vår infrastruktur och att vår väg är väg på vatten. Därför är turtätheten också mycket viktig.

Margareta Bohlin 

Ordförande Åstols Samhällsförening

Klicka på knapparna nedan för att läsa/ladda ned dokumenten.