Detta är en skrivelse från Åstols Samhällsförening och som Dyrön, Tjörnekalv, Rönnäng och Bohusläns Skärgårdsråd ställer sig bakom.

Våra samhällen har under många år ställt krav på en ny färja med vår nuvarande färja som ersättningsfärja. Det är nu viktigare än någonsin eftersom vi inte längre kan ta ut ambulanser till öarna på grund av att Hakefjord inte kan ta med de nya, större ambulanserna.

Tjörnfärjan som nu är ersättningsfärja men som används relativt frekvent är inte tillgänglighetsanpassad och heller inte anpassad till färjelägena. Den är också en dålig arbetsmiljö för dem som arbetar på färjan. Det är också viktigt att ta hänsyn till att en ny färja måste vara en kombinationsfärja, med möjligheter till godstransport, persontransport och sjukvårdstransport.  

I denna skrivelse som skickas till många olika parter inom kommunen, region, Västtrafik och politiska partier, har vi undersökt vår nuvarande färjesituation utifrån lagar och regler, mål som Agenda 2030, Klimat 2030, Lissabonfördraget 174 och Skärgårdarnas Riksförbunds arbete för vita färjor med mycket mer.

 

Alla inblandade parter måste nu ta ansvar för den situation sydvästra Tjörns skärgård befinner sig. Skrivelsen kommer också i förkortad version gå ut som pressmeddelande.