Tillbakablick på fisket

Fisket har alltid varit en viktig del på Åstol. Sillfisket har varit det fiske som betytt mest och som man ständigt har återkommit till.

Från de första invånarnas rikliga sillfångster i närområdet under den stora sillperioden på 1700 –talet, via fiske efter torsk, långa och plattfisk, till det stora och väletablerade fiskeläge som Åstol var från 1930 –talet till slutet av 1960 –talet.

Med större och säkrare båtar så kunde man vara ute länge på havet och Nordsjön/ Skagerack blev ”hemmavatten” för fiskarna. Man bedrev även periodvis fiske i Östersjön efter sill och torsk samt väster om Shetland efter långa.

Fisket idag

Dagens fiske bedrivs med mindre båtar och på betydligt närmre farvatten. För barnen så kan det börjas med krabbfiske från någon av bryggorna i hamnen. Glöm ej att ha uppsikt över barnen och flytväst är ett måste. Det behövs ingen båt om man fiskar med spö, men tänk på att ha god uppsikt över berget man fiskar ifrån och var försiktig så att inte vågor stänker upp vatten på berghällen för då kan berget bli mycket halt. Ta gärna en extra koll på området en bit ut i vattnet, och finns det vakare/ flöten så betyder det att det finns fiskeredskap på botten. Undvik då att fiska på den platsen då det inte går att förutsäga åt vilket håll fiskredskapen är utlagda åt! Fiskar man från båt så finns det fler valmöjligheter. Ex. vis vid fiske med pirk och liknande utrustningar så kan man fiska runtom Åstol. Ett ytterligare alternativ är att fiska med någon av de turbåtar som finns på Åstol. (Se förteckning företag) Vid fiske med nät så läggs dessa efter botten. Det finns även en annan typ av fiske och den utförs med burar eller Kuber. Under sommaren fiskar man krabbor och från slutet av september månad efter havets läckerhet nummer ett: Hummern. Vid samtliga typer av fiske med fast redskap så finns det begränsningar vad som gäller för hur många redskap som får användas och under vilka tider som det är tillåtet.