Föreningar & församlingar

På Åstol trivs både föreningar och församlingar sida vid sida. Öns unika läge och engagerade invånare gör det till en levande och dynamisk plats.

Föreningar

Åstols Samhällsförening

Åstols samhällsförening (ÅSF) har som mål att verka för ett levande samhälle.  Inom samhällsföreningen finns det ett antal arbetsgrupper som arbetar med frågor vilka berör boende, kommunikationer, kultur med mera.

Så här blir du medlem:

Medlemsavgiften är 100 kr för vuxna/50 kr för pensionär/10 kr för barn och ungdom. Du kan bli medlem om du äger en fastighet på ön,  är sammanboende med eller är minderårigt barn till en fastighetsägare.  Medlemsavgiften betalas genom swish 123 173 0357 eller bg 5917-2114

Ordförande Thomas Arvidsson

Thomas.I.arvidsson@gmail.com

Följ Åstols samhällsförening på Facebook

Åstols Vägförening

Samtliga fastigheter på Åstol är anslutna till vägföreningen (ÅVF). Frågor som berör vägar, parken eller grönområden ligger inom vägföreningens arbetsområden.

Så här blir du medlem:

ÅVF är en samfällighet där alla fastighetsägare är medlemmar. Avgiften debiteras årsvis genom fakturautskick.

Ordförande Anita Magnusson

astols.vagforening@gmail.com

Följ Åstols vägförening på Facebook

Åstols Båtförening

Åstols båtförening (ÅBF) bildad 2003 är en sammanslutning för båtintresserade fastighetsägare på Åstol samt medlemmar i deras hushåll.
Båtföreningens ändamål är att som ideell allmännyttig förening främja båtlivets verksamheter, inklusive hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap.

Så här blir du medlem:

Du ansöker om medlemsskap och båtplats på ÅBF:s hemsida. Medlemsavgift + båtplatsavgift debiteras årligen genom fakturautskick. 

Ordförande Ulf Sjöberg

info@astolshamn.se

Följ Åstols båtförening på Facebook

Åstols idrottssällskap

Åstols Idrottssällskap (ÅIS) vill bidra till att göra Åstol än mer attraktivt och intressant för både boende och besökare. Vår ambition är att, genom ett aktivare Åstol, öka gemenskap, trivsel, glädje och livskvalitet som tillsammans ger ökat mervärde till att bo på eller ofta besöka Åstol.

Så här blir du medlem:

Du ansöker om medlemsskap i appen SportAdmin. Medlemsavgiften är 100 kr per år för vuxna och 20 kr för barn och ungdomar.

 

 

Ordförande Per Norman

Följ Åstols idrottssällskap på Facebook

Åstols museum

Åstols museum är en del av samhällsföreningen, och arbetar aktivt med att bevara och dokumentera Åstols historia. I Gröna boden i hamnen kan du se utställningar som berättar om Åstol från äldsta tid till idag. genom museet kan du också boka kulturvandrinagr på ön.

Så här blir du medlem:

Då Åstols museum är en del av Åstols samhällsförening kan man inte vara medlem enbart i museet. Däremot är alla välkomna att engagera sig i vår verksamhet! Hör av dig till någon i museets styrgrupp!

 

Kontaktpersoner Anders och Kristina Alander

070-6279639, 070-3615041

info@astolsmuseum.se

Följ Åstols museum på Facebook

Åstols museums hemsida

Åstols Trädgårdsförening

Trädgårdsföreningen (ÅTF) är öppen för alla och syftet är att utveckla och stödja Åstols trädgård som anlades i Åstols park under 2007 med stöd av EU-medel.

Så här blir du medlem:

Medlemsavgiften är 60 kr för vuxna eller 100 kr per familj. Medlemsvgiften betalas genom swish 123 681 2564 eller bg 451-2539.

 

Ordförande Anita Mellkvist

Följ Trädgårdsföreningen på Facebook

Församlingar

Elimförsamlingen

Elimförsamlingen på Åstol grundades 1924, och är en församling som tillhör pingströrelsen. Namnet kommer från platsen Elim, som var en plats där israeliterna slog läger under ökenvandringen.

Idag samarbetar Elimförsamlingen på Åstol med pingstförsamlingen i Rönnäng.

Pastor Dan Blessed

0702 711 997

Elim församlingen

Följ Pingst Rönnäng-Åstol på Facebook

Åstols missionshus

En mötesplats i södra skärgården. I Åstols missionshus firas gudstjänst och här träffas även en samtalsgrupp. Verksamheten är en del av Rönnängs församling.

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

Åstols missionshus