Föreningar

Samhällsföreningen

Har som mål att verka för ett levande samhälle. Är kontakten mellan Tjörns kommun och Åstol. Styrelsen uppgår till ett 20 – tal personer och är fördelat på åretruntboende och fritidsboende. Inom samhällsföreningen finns det ett antal arbetsgrupper som arbetar med frågor vilka berör boende, kommunikationer m.m.

Thomas Arvidsson

Thomas.l.arvidsson@gmail.com

Vägföreningen

Samtliga fastigheter på Åstol är anslutna till vägföreningen. Frågor som berör vägar, parken eller grönområden ligger inom vägföreningens arbetsområden.

Klicka här för att läsa föreningens stadgar samt trafikregler för Åstol

Anita Magnusson

astols.vagforening@gmail.com

Båtföreningen

Åstols båtförening bildad 2003 är en sammanslutning för båtintresserade fastighetsägare på Åstol samt medlemmar i deras hushåll.
Båtföreningens ändamål är att som ideel allmännyttig förening främja båtlivets verksamheter, inklusive hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap.

Till Båtföreningens hemsida

Ordförande Ulf Sjöstrand

info@astolshamn.se

Åstols idrottssällskap

Åstols Idrottssällskap vill bidra till att göra Åstol än mer attraktivt och intressant för både boende och besökare. Vår ambition är att, genom ett aktivare Åstol, öka gemenskap, trivsel, glädje och livskvalitet som tillsammans ger ökat mervärde till att bo på eller ofta besöka Åstol.

Åstols Idrottssällskap planerar att bygga ett aktivitetshus och bygglovsansökan är inskickad till kommunen, ladda ner dokument här

Följ Åstols Idrottssällskap på Facebook

Per Norman

Hembygdsmuseet

Arbetar aktivt med att bevara och dokumentera Åstols historia. Utställningar i Gröna Boden vid hamnen som ligger vägg i vägg med Åstols café. Under vinterhalvåret anordnas bland annat cafékvällar med föredrag eller bildvisning i samarbete med caféet.

Följ Åstols hembygdsmuseum på Facebook

Anders och Kristina Alander

070-6279639, 070-3615041

Åstols Trädgårdsförening

Föreningen är öppen för alla och syftet är att utveckla och stödja Åstols trädgård som anlagts unde 2007 med bidrag av EU-medel.

Följ trädgårdsföreningen på Facebook eller på Hemsidan

Anita Mellkvist

För Åstol Ekonomisk Förening

För Åstol Ekonomisk Förening består av både bofasta och fritidsboende, som värnar om Åstol, dess kultur, historia och framtid. Vi gör det bland annat genom att samla in och dokumentera information om Åstol. Ett huvudsyfte med verksamheten är att förbättra relationerna mellan alla grupperingar på Åstol. Föreningen har publicerat en pärm, ”Husen på Åstol”, där samtliga boningshus presenteras med bild och uppgifter om alla som bott i huset sedan det byggdes. Vi har också tryckt och givit ut en bildbok om Åstol, ”Åstol – hundra år i bilder”, som du kan köpa i affären. Alla vägskyltar på Åstol har bekostats och satts upp av För Åstol Ekonomisk Förening

Företag

Åstols Rökeri

Åstols Rökeri är en fiskerestaurang med eget rökeri och liten butik. Rökeriet grundades 1984 i samma lokaler som de ligger i idag. Sedan 1994 har vår musikscen sommartid samlat uttrycksfulla musiker och musik älskande gäster. Vi har också anordnat skaldjursbufféer, hummeraftnar, annorlunda dagskonferenser, konstutställningar och guidade vandringar.

Joacim Lager, Johan Taaning

info@astolsrokeri.se

Hamnprodukter Åstol

Hamnprodukter är ett företag som jobbar med design, utveckling och försäljning av produkter till marina miljöer. E-handel.

Peter Myrberg

peter.myrberg@hamnprodukter.com

Maulau

Maulau är företaget som tar underklädesbutiken hem till dig.

Vi hjälper dig att hitta rätt i bh-djungeln, vilken modell och vilken storlek som passar just dig och din kropp.

Maulau har ett brett sortiment bland underkläder, då vi alla ser olika ut och har olika önskemål och behov vad gäller underkläder, är målet för Maulau att ha något för alla kvinnor.

Jennifer Charlesson

jennifer@maulau.com

Ahlbo Exenso AB

Ahlbo Exenso avser att fungera som länk mellan människa, samhälle och teknik i system- och samhällsvetenskapliga områden.

Jan Ahlin, Margareta Bohlin

jan@ahlbo.se, margareta@ahlbo.se