Information från Åstols samhällsförening för boende och/eller medlemmar.

Årsmötesprotokoll samt info ÅVF

Vad gör Åstols Vägförening 😊 ? Vi skall ombesörja vägunderhåll, snöröjning, halkbekämpningo.dyl. Vi skall ombesörja att gatubelysning finns och fungerar påvåra vägar och Trafikverkets vägar. Det ingår också förvaltning av…

Läs mer

Vägföreningen informerar

Vad händer i Åledammen? Många har säkert gått förbi Åledammen och sett att det bubblar där. Det är Åstols vägförening som har hand om skötseln av dammen som tagit tag…

Läs mer