Välkommen till Åstol

okt 9, 2020 | ÅSF

Med vår natur, kultur och bebyggelse blir besöket på Åstol en upplevelse

HÄR KOMMER LITE INFORMATION OM PRAXIS och annat matnyttigt på ön.

Visste du att

 • vi är c:a 150 åretruntboende på Åstol och något fler ”fritidsboende”? 2019 ökade befolkningen !!
 • Åstol är en barnvänlig ö med en stor lekplats i parken? Där finns också möjlighet att koppla av i lummig miljö med vackra planteringar. Trädgårdsföreningen sköter om den gröna oasen.
 • Åstol är ett båtsamhälle med en attraktiv och välbesökt hamn?
 • det finns flera badplatser på ön, varav Badhôlan vid Klockarudden i väster har ett barnbad med rutschkana? I öster finns Röda havet med trampolin.  Vid hamninloppet på babords sida finns också badplats med stege.
 • vi har en affär som är öppen året om och att affären är ombud för Apoteket, Systembolaget och Posten?  Köptrohet i handelsboden är oerhört viktigt. Du kan beställa varor via mail ”astolshandelsbod@gmail.com” . Läs om affärens erbjudande på https://www.astolshandelsbod.com/
 • du kan äta på Åstols Café och på Åstols Rökeri och köpa pizza på långkajen sommartid?
 • Gröna Boden vid hamnen intill Caféet är ett hembygdsmuseum som berättar om livet på ön under drygt två århundraden?
 • Åstol har en verksam Elimförsamling och att Svenska kyrkan har verksamhet i ”Missionshuset”?
 • längst ut på udden mot Marstrand förvaltar ÅSF Röda stugan? Den kan du hyra av ÅSF. Under fyra veckor på sommaren drivs Galleri Insikten i Röda Stugan.
 • Åstol har förutom Räddningsvärn (RV) ett Resurs Räddning (RR) där frivilliga öbor har kompetens och utbildning att rycka ut i nödsituationer? De är också utbildade och uppdaterade på brandstationens defibrillator. IVPA, i väntan på ambulans innebär att SOS-alarm larmar RV o RR på personsökare och sms då någon blivit allvarligt sjuk eller skadad.  Hjärtstartaren finns på MC:n i Brandstation, nyckel finns i ett skåp med krossglas, intill port, södra sidan, men kom ihåg att alltid ringa 112 !
 • helikopterplatta finns?
 • att hemtjänst finns?
 • att telefonnummer vid brand eller olycka är 112 till SOS Alarm! Du behöver inte skicka någon till helikopterplattan efter larm – RV och RR får larm via SOS
 • rullstol finns i Maries hus (hyreshuset)? Den går att låna tillfälligt för den som behöver komma till och från färjan. Anteckna ditt namn på listan när du lånar rullstolen.  
 • Det finns en facebookgrupp som heter ”Vi på Åstol”?  
 • Åstol har en SamhällsföreningVägföreningBåtföreningTrädgårdsförening och Idrottsförening. När det gäller aktiviteter och arrangemang, kolla med någon av föreningarna på ön.  
 • Biblioteket ligger vid färjeläget och har öppet varje helgfri onsdag kl. 16.00 – 18.00 och att ÅSF svarar för öppethållandet? Där kan du också beställa lån från huvudbiblioteket på Tjörn. På Gullheden 6 finns Åstols Bok där du bl.a. kan köpa litteratur om hembygden och sjöfart samt barnböcker. Du kan köpa Hildas, Eols och Ludvigs böcker om livet på Åstol. Dessa finns även i affären, Gröna boden eller på biblioteket att låna.
 • vi har ett regelverk för vår säkerhet och trevnad:
  • Vi är måna om att sön- och helgdagar respekteras för lugn och ro. Då önskar vi inte höra gräsklippare och andra ljudliga arbetsredskap. Arbete har sin tid och vila har sin.
  • Ön är i möjligaste mån fri från motortrafik. Särskild dispens krävs för att ha fordon mer än ett dygn. Dispens söks hos Vägföreningen.
  • Trafikregler för moped och bil finns på färjan och hos Vägföreningens ordförande.10 km /tim är högsta tillåtna hastighet. Parkeringsförbud på alla vägar för alla fordon – leta upp andra ytor.
  • Eldningsförbud gäller mellan 15/5 – 1/9 vid Magnes. Trädgårdsavfall och omålat virke kan eldas övrig tid. Tänk på vindriktning. Elda aldrig på kvällen. Lämna aldrig elden obevakad.
  • Sophantering: De som gått med i det nya avtalet – ”Gemensam anläggning” som började fungera 2020 till reducerat pris kan lägga allt avfall vid färjeläget. Andra fortsätter som tidigare till föregående pris. Om du vill ansluta dig till ”Gemensam anläggning” hör du av dig till TK 0304-601400.  I vänthuset står dessutom ”Samlaren” som tar emot batterier, småelektronik och ljuskällor.

Fler bra tips:

Tänk på att ha en fungerande brandvarnare – (batteribytardagen är 1:a advent) och en brandsläckare t.ex. 6 kg pulversläckare. Kolla batteriet i brandvarnaren om du inte varit i huset på länge.

Tänk på att alltid hålla vägarna fria från kärror och hängande grenar så att du inte hindrar eventuell ambulansutryckning!

Kontakta hembygdsföreningen innan du slänger museiföremål.

När du lämnar ön: gäller det flera dar? Ställ tillbaka ev. kärra, eller be grannen göra det. Det finns ingen bra långtidsparkering för kärror nere vid färjan.

Uppdaterad i oktober 2020 ÅSF